Vanliga vitsord inom ofentlig sektor

All betyg kan vid en första genomläsning verka bra. Det har dock varit vanligt att arbetsgivareinom offentliga sektorn kodar vitsorden i betyget. Genom kodningen så kan man på ett enkelt sätt ange hur bra en person presterat på sin arbetsplats.

Det är inte tillåtet att i klartext skriva att någon skött sina arbetsuppgifter dåligt. Ett betyg som i klartext innehöll negativa formuleringar kan tolkas som förtal.

Nedan är exempel på de koder som används i arbetsbetyg för vitsord. För enkelhetens skull heter personen Kalle i exemplen:

Ordalydelse Betyder troligen Betyg
10 = bäst
Vi önskar Kalle lycka till med framtida arbetsuppgifter. Kalle har inte utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Arbetsgivaren varnar andra från att anställa Kalle. Betyg 1
Vi kan lämna honom våra rekommendationer" Kalle har löst sina arbetsuppgifter hjälpligt. Han ska troligen jobba med något annat framöver. Betyg 3
Vi kan lämna honom våra bästa rekommendationer Kalle har löst sina arbetsuppgifter, dock utan att briljera på något område. Betyg 5
Vi kan med nöje lämna honom våra bästa rekommendationer" Kalle är betydligt duktigare än sina arbetskollegor på det mesta. Det mesta han gör blir bra. Betyg 7
Vi kan lämna honom våra allra bästa rekommendationer" Kalle är mycket duktig och briljerar i det mesta han gör. Betyg 8
Vi kan med nöje lämna honom våra allra bästa rekommendationer Kalle är en riktig klippa som utmärker sig positivt i allt han utför. Han kommer att bli mycket svår att ersätta. Betyg 10


Hjälpmedel
ArbetsbetygArbetsbetyg: Det är lätt att bli lurad när det gäller sitt arbetsbetyg.


Ibland är det riktigt svårt att förstå sitt arbetsbetyg. Det är lätt att bli lurad av den som skrev betyget.